XL sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r.

image_pdfimage_print

O godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,

b) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
f) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń