XLII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 sierpnia (środa) 2022 r. o godz. 15.00

image_pdfimage_print

Informuję, że XLII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 sierpnia (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
  1. Zgłaszanie interpelacji.
  1. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
  1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 3. obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 655/10 położona w Bychawie przy ul. Polnej,
 4. wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Bychawa Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego,
 5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2022/2023,
 6. zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
 7. zmieniająca w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
  1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bychawa za  I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022 roku.
  1. Sprawy organizacyjne.
  1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń