XLIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 września (środa) 2022 r.

Informuję, że XLIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 września (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2625/1 położona przy ul. Polnej w Bychawie oraz działka nr ew. 60 położona w miejscowości Łęczyca, gmina Bychawa,
  c) zmieniająca uchwałę Nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i zasad korzystania z nich,
  d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń