XLV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 8 listopada (wtorek) 2022 r.

Informuję, że XLV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 8 listopada (wtorek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
    a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń