XLVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 listopada (środa) 2022 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że XLVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 30 listopada (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Wręczenie nagród Burmistrza Bychawy za:
  a) osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,
  b) osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku”,
  c) uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2023,
  d) uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2023 rok,
  f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
  g) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bychawa,
  h) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  i) rozpatrzenia skargi,
  j) sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXX/227/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 czerwca 2021 r.
 6. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2023 rok.
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń


Transmisja online w linkach poniżej:

https://portal.posiedzenia.pl/BYCHAWA (zapis głosowań)

https://www.facebook.com/Bychawa

https://www.youtube.com/user/bychawaPL