XLVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

Informuję,  że XLVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 września 2014 r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

  Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • a)      utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
  • b)      zmiany uchwały Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 5 czerwca 2008 r.             w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
  • c)      zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
  • d)     zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  • e)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
  • f)       zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
  • g)      udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Gminie Zakrzew,
  • h)      rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawa,
  • i)        rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawa.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady 

    Alicja Dzwonowska