XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r.

image_pdfimage_print

Proponowany porządek posiedzenia XVI sesji Rady Miejskiej w Bychawie

w dniu 29 grudnia   2015 r. o godz. 15 00

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek   pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmieniającą uchwałę Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 października w sprawie powierzenia Gminie Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie Gminy Bychawa,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  5. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”,
  6. zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniaścieków na terenie gminy Bychawa,
  7. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
  8. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego przez Burmistrza Bychawy w roku 2016,
  9. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016.

6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za II półrocze 2015 roku.

7.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad sesji.