XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 stycznia (środa) 2020 r.

Informuję, że XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 stycznia (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na 2020 rok,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  c) wieloletniej prognozy finansowej,
  d) uchwały budżetowej na rok 2020,
  e) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń