XVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 26 kwietnia 2012 r.

image_pdfimage_print

Bychawa, 19.04.2012r.

Uprzejmie informuję, że XVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Bychawa,
b) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Chcę i potrafię” dla Gminy Bychawa na 2012 rok,
c) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
d) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
e) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
f) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
g) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
h) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
i) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
j) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
k) nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Bychawa”,
l) zmian w „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020”,
m) wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne”,
n) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń