Został ogłoszony XVIII konkurs plastyczny na kartkę pocztową Gminy Bychawa. Czekamy na projekty kartek do 18 marca

Pierwsze miejsce grand prix eeee

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII edycji Konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa WIELKANOC 2015. Główną nagrodą będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, publikacja wydawnicza projektu i rozesłanie kartek świątecznych z życzeniami od Burmistrza Bychawy. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków.
 

REGULAMIN
XVIII edycji Konkursu plastycznego 
na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa
WIELKANOC 2015
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.
2. Adresatami XVIII edycji konkursu są dzieci i młodzież.
3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu wielkanocnej kartki pocztowej.
4. Preferowany format pracy: A4.
5. Preferowane techniki wykonania pracy: plakatówka, akwarela, pastel.
6. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła (instytucja), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora).
7. Prace muszą być dostarczone do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 18 marca 2015 roku.
8. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
9. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
10. Główną nagroda dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest publikacja wydawnicza karty pocztowej. Będzie to oficjalna kartka świąteczna Burmistrza Bychawy z okazji tegorocznych świąt Wielkiej Nocy.
11. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki promocyjne Gminy Bychawa.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora, najpóźniej 31 marca 2015 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane również na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie www.bychawa.pl.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji projektów.
14. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.