XVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 31 maja 2012r.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; line-height:115%; font-size:11.0pt;"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-"Times New Roman";}

(czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa dla miejscowości: Osowa, Zadębie, Wandzin, Wola Duża, Wola Duża- Kolonia, Podzamcze, Zdrapy, Wincentówek, Bychawka Druga- Kolonia,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2011 rok,
d) udzielenia/ nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady 
Grzegorz Szacoń