XX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. (wtorek)

Informuję, że XX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 sierpnia (wtorek) 2020 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  5. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i zasad korzystania  z nich,
  7. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2020/2021,
  8. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
  9. Sprawy organizacyjne.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

                                                                                                      Grzegorz Szacoń

Harmonogram komisji – sierpień.pdf