XXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 2 września (środa) 2020 r.

Informuję, że XXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 2 września (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa- w granicach administracyjnych,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości niezabudowanej na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości,
  g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa,
  i) obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 144 i działka nr 1479 położonych w miejscowości Bychawa gmina Bychawa,
  j) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości,
  k) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
  l) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  m) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bychawa za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2020 roku.
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

https://portal.posiedzenia.pl/BYCHAWA