XXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 30 września (środa) 2020 r.

Informuję, że XXII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 30 września (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości,
  d) przyjęcia Lokalnego Programu Wsparcia Seniorów na lata 2020-2024,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
  g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń