XXIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

Proponowany porządek posiedzenia XXIII sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 24 listopada 2016 r.

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • 1a)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bychawa,
  • 1b)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  • 1c)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,
  • 1d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,
  • 1e)      uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  • 1f)       ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • 1g)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

6.      Prezentacja projektu budżetu gminy na rok 2017.

7.      Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8.      Sprawy bieżące.

9.      Zakończenie obrad sesji.