XXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 16 grudnia (środa) 2020 roku

image_pdfimage_print

Informuję, że XXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 16 grudnia (środa) 2020 r. o godz. 1500   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
 7. regulaminu korzystania z parków miejskich w mieście Bychawa,
 8. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 10. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2021 rok.
 11. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za II półrocze 2020 r.
 12. Sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń