XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 27 stycznia (środa) 2020 roku

image_pdfimage_print

Informuję, że XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 27 stycznia (środa) 2021 r. o godz. 1500   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy. Działania w zakresie szczepień przeciwko COVID-19.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 6. obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości,
 7. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na 2021 rok,
 8. wieloletniej prognozy finansowej,
 9. uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

                                                                                                      Grzegorz Szacoń