XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 4 maja (wtorek) 2021 r. o godz. 8.45

image_pdfimage_print

Informuję, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 4 maja (wtorek) 2021 r. o godz. 845   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Przewodniczący Rady

Porządek obrad:

1 . Otwarcie obrad.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

5. Sprawy organizacyjne.

Zakończenie obrad.

                                                                                                      Grzegorz Szacoń