XXXIII Sesja Rady Miejskiej 29 sierpnia

image_pdfimage_print

odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i zasad korzystania z nich,
d) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2013 r.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń