XXXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

31 października 2013 r. o godz. 1300 (czwartek)
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.

6. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2014 rok,

c) zmian w  uchwale budżetowej na rok 2013.

8. Założenia do projektu budżetu gminy na 2014 rok.

9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

11. Sprawy bieżące.

12. Zakończenie obrad sesji.

    Przewodniczący Rady 

        Grzegorz Szacoń