XXXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 roku, głównym tematem będzie przyjęcie uchwały budżetowej na obecny rok

Informuję, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 26 stycznia (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na 2022 rok,
  b) wieloletniej prognozy finansowej,
  c) uchwały budżetowej na rok 2022.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń