XXXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 11 lutego (piątek) 2022 r.

Informuję, że XXXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 11 lutego (piątek) 2022 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
    a) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
    b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń