Z dniem 1 października 2019 roku zmieni się konto bankowe do opłaty za śmieci

Szanowni Państwo,
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mając powyższe na uwadze od dnia 1 października 2019 r. należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub na wyodrębniony rachunek bankowy nr: 09 8685 0001 0017 3892 2000 0480.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban