Z jakich numerów dzwonią rachmistrzowie spisowi?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Rachmistrz spisowy może skontaktować się z Tobą telefonicznie z numerów:

22 828 88 88 lub 22 279 99 99

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować:
dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99
lub na stronie spis.gov.pl