Zakończenie zadania „Oznakowanie miejsc historycznych na terenie Bychawy” przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne

image_pdfimage_print

Zarząd Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego informuje, że 30 listopada 2019 r. zakończono realizację zadania: „Oznakowanie miejsc historycznych na terenie Bychawy” dzięki środkom pozyskanym od Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” w ramach grantu „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo i przyrodniczo”. Celem zadania było podniesienie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy Bychawa oraz świadomości kulturowej społeczności lokalnej i pozalokalnej. W ramach zadania zostało oznaczonych 27 miejsc, w tym jedno na bychawskim Podzamczu i 26 na miejscowym cmentarzu przy ul. Lubelskiej.

Na Podzamczu zainstalowano tablicę informacyjną zawierającą historię miejscowego pałacu, zaś na cmentarzu stanęły trzy tablice dotyczące ofiar I wojny światowej, II wojny światowej oraz męczenników Majdanka pochowanych w mogile zbiorowej. Ponadto na mogiłach partyzanckich umieszczono 23 tabliczki imienne.

Zarząd BTR dziękuje burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi oraz pracownikom gminy za wszelką pomoc w realizowaniu zadania.

Do tej pory miejsca oznakowane odwiedzili harcerze ze SP w Zaraszowie, uczniowie szkół bychawskich, pensjonariusze ŚDS oraz liczne rzesze mieszkańców gminy i przyjezdni, którzy podczas dwóch dni świątecznych – 1 i 2 listopada odwiedzali groby swoich bliskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt grantowy pod nazwą „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo lub przyrodniczo” mający na celu rozwój potencjału rekreacyjno – wypoczynkowego i podniesienie atrakcyjności obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” poprzez oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo i przyrodniczo do lutego 2020r. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: 68 oznakowanych miejsc, 9 660 osób odbiorców informacji o promowanych walorach rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz produktach regionalnych i tradycyjnych.