Zakończenie zadania „Oznakowanie miejsc historycznych na terenie Bychawy” przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne

Zarząd Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego informuje, że 30 listopada 2019 r. zakończono realizację zadania: „Oznakowanie miejsc historycznych na terenie Bychawy” dzięki środkom pozyskanym od Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” w ramach grantu „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo i przyrodniczo”. Celem zadania było podniesienie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy Bychawa oraz świadomości kulturowej społeczności lokalnej i pozalokalnej. W ramach zadania zostało oznaczonych 27 miejsc, w tym jedno na bychawskim Podzamczu i 26 na miejscowym cmentarzu przy ul. Lubelskiej.

Na
Podzamczu zainstalowano tablicę informacyjną zawierającą historię miejscowego
pałacu, zaś na cmentarzu stanęły trzy tablice dotyczące ofiar I wojny
światowej, II wojny światowej oraz męczenników Majdanka pochowanych w mogile
zbiorowej. Ponadto na mogiłach partyzanckich umieszczono 23 tabliczki imienne.

Zarząd
BTR dziękuje burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi oraz pracownikom gminy za
wszelką pomoc w realizowaniu zadania.

Do
tej pory miejsca oznakowane odwiedzili harcerze ze SP w Zaraszowie, uczniowie
szkół bychawskich, pensjonariusze ŚDS oraz liczne rzesze mieszkańców gminy i
przyjezdni, którzy podczas dwóch dni świątecznych – 1 i 2 listopada odwiedzali
groby swoich bliskich.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt grantowy pod nazwą „Oznakowanie miejsc
atrakcyjnych historycznie, kulturowo lub przyrodniczo” mający na celu rozwój
potencjału rekreacyjno – wypoczynkowego i podniesienie atrakcyjności obszaru LGD
„Kraina wokół Lublina” poprzez oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie,
kulturowo i przyrodniczo do lutego 2020r. współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane
wyniki operacji: 68 oznakowanych miejsc, 9 660 osób odbiorców informacji o
promowanych walorach rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych
oraz produktach regionalnych i tradycyjnych.