Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Gałęzowska-Kolonia

image_pdfimage_print

CELE:

  • poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych, wprowadzenie zarządzania prędkością
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardu dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej do ośrodków gospodarczych, usług publicznych, służb działających dla bezpieczeństwa obywateli,
  • poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych usługowo-mieszkaniowych
  • wzrost znaczenia terenu dla rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawa życia mieszkańców terenów wiejskich, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego,
  • zapewnienie spójności terytorialnej na terenie województwa lubelskiego.

TERMIN:

Roboty wykonywano w terminie od 08.05.2020 r., zaś zakończono dnia 15.07.2020 r.

EFEKTY:

Przebudowa drogi gminnej nr 107215L w miejscowości Wola Gałęzowska-Kolonia od km 2+710 do km 3+700 w zakresie: – przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2295L – 1 szt, przebudowa 990 mb drogi: podbudowa z kruszywa łamanego 30 cm, nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm.
klasa drogi: D, przekrój: 1×1 z mijankami szerokość pasa 3,5 m, mijanki szerokości 5 m, dł. 25 m, 3 szt. w lokalizacjach 3 szt: w lokalizacjach: km 2+938,75, km 3+231,70, km 3+534,80.
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem obustronne o szerokości od 0,75 m długości 990 m
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego znaki drogowe pionowe – 5 szt.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa drogi gminnej nr 107215L od km 2+710 do km 3+700

w miejscowości Wola Gałęzowska-Kolonia

DOFINANSOWANIE 340 036,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 485 765,91 zł