Zakończono przebudowę drogi gminnej w Olszowcu i Olszowcu-Kolonii

image_pdfimage_print

CELE:

  • poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych, wprowadzenie zarządzania prędkością
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardu dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej do ośrodków gospodarczych, usług publicznych, służb działających dla bezpieczeństwa obywateli
  • poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych usługowo-mieszkaniowych,
  • wzrost znaczenia terenu dla rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawa życia mieszkańców terenów wiejskich, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego,
  • zapewnienie spójności terytorialnej na terenie województwa lubelskiego.

EFEKTY:

Przebudowa drogi gminnej nr 107232L w miejscowościach Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, od km 0+133 do km 0+362,00 oraz od km 0+499 do km 1+260 – o długości 936 mb w zakresie: wykonanie dodatkowej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, nawierzchni asfaltowej gr. 9 cm, obustronnych gruntowych ulepszonych poboczy oraz elementów organizacji ruchu.
klasa drogi: D przekrój 1×1 z mijankami szerokość pasa 3,5 m, mijanki szerokości 5 m, dł. 25 m, 3 szt w lokalizacjach km 0+657, km 0+981, km 1+163, poszerzenie na łukach do 5 m – 2 szt.
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem obustronne o szerokości od 0,75 do 1,00 m długości 936 m
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego znaki drogowe pionowe – 11 szt.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa drogi gminnej nr 107232L od km 0+133 do km 0+362

oraz od km 0+499 do km 1+260 w miejscowości Olszowiec, Olszowiec-Kolonia

DOFINANSOWANIE 308 548,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 440 783,11 zł