Zakończono przebudowę ponad 4,5 km drogi powiatowej nr 2296L „Wola Gałęzowska – Krasławek”

W dniu 10.12.2020 r. zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2296L „Wola Gałęzowska – Krasławek”, w ramach którego przebudowano 4 km 549 mb nawierzchni drogi powiatowej nr 2296L.

Realizacja przedmiotowego zadania pozytywnie wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej terenów, warunków życia mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych i miejsc pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowite koszty realizacji zadania 1 563 928,39 zł w tym kwota dofinansowania z unii europejskiej to 995 127 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie