Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych!

image_pdfimage_print

Organizator szkoleń – ICT LAB w Kraśniku. Szkolenia odbywają się w formie warsztatów praktycznych. 

ZAKRES SZKOLENIA

– komputerowe (80 godzin): obejmujące kompetencje informatyczne i informacyjne (np. podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci w tym obsługa Internetu i poczty elektronicznej, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) zakończone certyfikatem VCC

 

 CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

– VCC (Vocational Competence Certificate) – system kształcenia certyfikacji i kompetencji zawodowych zgodnych z Europejskimi Ramami Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (Rama DigComp)

 

DLA KOGO?

Wsparciem w ramach projektów zostaną objęte osoby powyżej 25 roku życia posiadające maksymalnie średnie wykształcenie i zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego bez względu na posiadany status na rynku pracy w tym: osoby z niepełnosprawnościami  (osoby te będą kwalifikowane do udziału w szkoleniu na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności), osoby po 50. roku życia.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

– zaangażowanie trenerów z dużym doświadczeniem,

– zajęcia w małych grupach (10 osób) blisko miejsca zamieszkania,

– materiały szkoleniowe,

– odpowiednio wyposażone sale komputerowe,

– sale dostosowane do osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje na stronie http://szkoleniakrasnik.com.pl/