Zapraszamy na bezpłatną konferencję na temat dotacji unijnych na inwestycje

Konferencja odbędzie się 7 lipca w Lublinie o godz. 9.00 na terenie Politechniki Lubelskiej w Auli Wydziału Inżynierii Środowiska przy ul. Nadbystrzyckiej 40 B.

W czasie konferencji dowiedzą się Państwo o:

  • realizacji nowych inwestycji w przedsiębiorstwie przy pomocy dotacji,
  • terminach i założeniach najbliższych konkursów dla lubelskich firm,
  • możliwościach nawiązania współpracy i transferu technologii z jednostki naukowo-badawczej,
  • zabezpieczeniu finansowania obrotowego faktoringiem przy zaangażowaniu inwestycyjnym w projekt.

Prelegentami będą specjaliści  DC CENTRUMPOLITECHNIKI LUBELSKIEJ, LUBELSKIEJ AGENCJI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz BIBBY FINANCIAL SERVICES Sp z o.o. – specjalisty w zakresie faktoringu.

Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Sponsorem generalnym wydarzenia jest BIBBY FINANCIAL SERVICES Sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu pod numerami tel. 533-428-631 oraz 533-422-082.

Rejestracja uczestników na www