Konkurs „Piękne miasto i gmina” – zgłoszenia do 5 sierpnia

image_pdfimage_print

2013-06-12 Piekne Miasto Gmina 2013

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE X edycji konkursu „PIĘKNE MIASTO I GMINA” 2013

Cel konkursu:
Organizacja Konkursu ma na celu: poprawę estetyki i wyglądu miasta i gminy, popularyzację postaw przyjaznych środowisku, wyróżnienie mieszkańców miasta i wsi, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Organizatorzy Konkursu:
Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Bychawy.

Organizacja Konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe prowadzone jest w dwóch kategoriach:
1) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
2) NAJPIĘKNIEJSZE SOŁECTWO

Zgłoszenia do konkursu:
Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają swój udział osobiście w Urzędzie Miejskim w Bychawie (redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”) lub telefonicznie 81 56 60 144. W konkursie mogą brać udział ogrody zgłoszone przez:
• samych zainteresowanych
• wytypowane za zgodą właściciela przez sołtysa, rady sołeckie, rady osiedli, burmistrza lub radnych
Sołectwa do konkursu zgłaszają sołtysi, radni lub burmistrz.
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci ubiegłorocznej IX edycji konkursu (nagrodzeni i wyróżnieni).
Nagrody:
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy w poszczególnych kategoriach. Komisja może przyznać nagrody, wyróżnienia równorzędne.

Czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników:
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie do dnia 5 sierpnia 2013 roku.
Przegląd konkursowy nastąpi do 23 sierpnia 2013 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu Dożynek Gminnych – 26 sierpnia 2013 r. w Bychawie. Oceny przeglądów dokona Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban