Zaproszenie do projektu Bychawski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób 60+ zajęcia bezpłatne

Bychawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza osoby w wieku 60+ do udziału w projekcie „SENIORZE BĄDŹ AKTYWNY”

w projekcie będą realizowane wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia, warsztaty choreoterapii, rękodzieła, malarskie, nauki obsługiwania i posługiwania się tabletem oraz wyjazd do teatru.

Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne

Zapisy na zajęcia do 31 maja br. informacjo o projekcie telefonicznie – 784 512 475

Zadanie – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji pt; „Seniorze – bądź aktywny” został dofinansowany w ramach realizacji zadania publicznego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.