Zaproszenie do udziału w organizacji konkursu skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego

Szanowni Państwo,

mam przyjemność poinformować Państwa o konkursie na „Najlepsze produkty i potrawy czerpiące z tradycji regionu lubelskiego”. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, a adresatem prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas Gali Finałowej „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, która odbędzie się 2 maja 2020 r. w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, z udziałem wszystkich uczestników konkursu, zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Liczymy na objęcie wydarzenia Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej i osobisty udział Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny zarówno w aspekcie kulinarnym, jak również propagowanie sztuki ludowej jako istotnego elementu wzmacniającego poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i swoim zasięgiem obejmuje trzy odrębne konkurencje:

  1. Konkurs na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek;
  2. Konkurs na najlepsze produkty i potrawy charakterystyczne dla regionu lubelskiego wykonane z wykorzystaniem lubelskich jabłek;
  3. Konkurs na najpiękniejsze wyroby rękodzielnicze „Rękodzieło – Piękno tradycji we współczesnym świecie”.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 2 marca 2020 r., a następnie zaprezentowanie potrawy/produktu/wypieku przed Komisją Konkursową w jednym z czterech miast – Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość. Przewidziano po trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii dla każdego z powiatów. Spośród laureatów konkursu na szczeblu powiatowym, Komisja wybierze najlepszych, którzy zostaną uhonorowani na wielkiej scenie Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Gala finałowa w aranżacji „folkloru patriotycznego” będzie niezwykłym wydarzeniem, nie tylko zwieńczeniem starań członków Kół Gospodyń Wiejskich, ale także okazją do wspólnego celebrowania Dnia Flagi – święta propagującego wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Mamy nadzieję, że udział Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Agaty Kornhauser-Dudy uświetni obchody uroczystości i podkreśli jej szczególny charakter. Istotnym elementem programu Gali Finałowej będzie występ gwiazdy Pani Alicji Majewskiej, koncert zespołu Ambitus oraz występ Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy”.

Jesteśmy przekonani, że idea przyświecająca wydarzeniu – kultywowanie lokalnych tradycji i wspieranie integracji na obszarach wiejskich jest niezwykle istotna z punktu widzenia samorządów lokalnych i doskonale wpisuje się w ich zakres działań. Liczę na aktywne włączenie się Państwa do organizacji konkursu na etapie powiatowym oraz Gali „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Powodzenie przedsięwzięcia w dużej mierze zależy od Państwa zaangażowania w przekazanie informacji do możliwie najszerszego grona odbiorców.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Rolnictwa i Żywności Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 44 16 538 oraz 81 44 16 802.

Załączniki: