Zaproszenie na bezpłatne szkolenia „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

Szanowni Państwo,
zapraszamy na bezpłatne szkolenia „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Moduł I obejmuje szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw systemu prawnego w Polsce. Szkolenie adresowane jest do struktur działających na obszarach wiejskich lub w małych ośrodkach miejskich.

Cykl szkoleniowy skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i/lub małych miejscowości, jak również do przedstawicieli władz gmin i powiatów zaangażowanych społecznie.

Tematyka szkolenia:

•    Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa oraz   kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej).
•    Finansowe skutki tworzenia prawa – na poziomie gminy i na poziomie organizacji.
•    Proce dobrej legislacji, jakie są ramy czasowe problemu legislacyjnego, na co obywatele mają wpływ.
•    Monitoring procesów stanowienia prawa – funkcje i narzędzia.

Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00) województwo lubelskie, 17-18.05.2018 r., Lublin

Więcej informacji:
http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/
Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.

Kontakt: Julika Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu), adres e-mail: ika.tatur@faow.org.pl