Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne, dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”
zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Termin spotkania:
21.07.2022 (czwartek), godz. 16:00 – 19:00
Bychawskie Centrum Kultury, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 34

Zaproszenie kierujemy do mieszkańców Gminy Bychawa, w tym: lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodka kultury, ośrodka pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Spotkanie ma charakter otwarty i będzie przeprowadzone metodą warsztatów partycypacyjnych.

Tematem spotkania będzie:

  • Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań i analiz dotyczących obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcia kierowanego w ramach podejścia LEADER za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR.
  • Analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LSR.

Będziemy wdzięczni za przybycie oraz rozpropagowanie niniejszej informacji wśród osób zainteresowanych działalnością LGD.
www.krainawokollublina.pl

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

 GMINAMIEJSCE SPOTKANIATERMIN I GODZINA
1.BełżyceCentrum Usług Społecznych, Bełżyce, ul. Fabryczna 2b, sala konferencyjna Ip.19. 07.2022, godz. 16:00 – 19:00
2.BorzechówGminna Biblioteka Publiczna, Borzechów 1, 24-224 Borzechów26.07.2022, godz. 16:00 – 19:00
3.BychawaBychawskie Centrum Kultury Marszałka J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa21.07.2022, godz. 16:00 – 19:00
4.GarbówDom Strażaka, 21-080 Garbów27.07.2022, godz. 16:00 – 19:00
5.GłuskUrząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów,  20-388 Lublin18.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
6.JabłonnaUrząd Gminy Jabłonna Jabłonna-Majątek 22
23-114 Jabłonna-Majątek
02.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
7.JastkówUrząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3, 21-002 Panieńszczyzna04.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
8.KonopnicaUrząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz09.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
9.KrzczonówRegionalny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Żeromskiego 11, 23-110 Krzczonów11.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
10.Niedrzwica DużaGminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża16.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
11NiemceKlub Seniora, ul. Parkowa 4, 21-025 Niemce02.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
12StrzyżewiceDworek Kołaczkowskich w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23-107 Strzyżewice23.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
13WólkaUrząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Wólka25.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
14WysokieBiblioteka Gminna, Wysokie, ul. Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie05.09. 2022, godz. 16:00 – 19:00
15ZakrzewUrząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew07.09.2022, godz. 16:00 – 19:00

 Z poważaniem

Małgorzata Olechowska

Prezes LGD „Kraina wokół Lublina”