Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030 w środę 20 lipca

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030”, zapraszam na spotkanie konsultacyjne w zakresie możliwości, kierunków oraz planowanej do realizacji misji i wizji rozwoju gminy oraz dokonanie priorytetyzacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022 – 2030.

Spotkanie odbędzie się w środę 20 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 22.

Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli okazję do rozmowy i dyskusji na temat strategii, a w razie uwag będzie możliwość ich zgłoszenia.

Janusz Urban

Burmistrz Bychawy