Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023

2015-12-02 konsultacjeSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. o godz. 17:00 w Bychawskim Centrum Kultury mieszczącym się przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 34 w Bychawie.

Podczas spotkania mieszkańcy Gminy będą mogli zapoznać się z wyznaczonymi celami i kierunkami rozwoju Gminy Bychawa oraz planowanymi na lata 2016-2023 przedsięwzięciami.

 

Dzięki zastosowaniu metody partycypacji społecznej „World Cafe” uczestnicy spotkania będą mogli wskazać własne propozycje przedsięwzięć, które poprawią sytuację gospodarczą i jakość życia w Gminie Bychawa.

 

Szczegółowy program spotkania w załączniku nr 1. 

 


 

Załącznik nr 1

 

Ramowy program spotkania konsultacyjnego Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023

  

 

17:00 – 17:10 Powitanie uczestników spotkania przez Pana Burmistrza Janusza Urbana

17:10 – 17:30 Misja i wizja rozwoju Gminy Bychawa oraz obszary strategiczne z przypisanymi celami operacyjnymi i kierunkami rozwoju – przedstawiciel firmy EuroCompass Sp. z o.o.
17:30 – 18:00 Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2016-2023 przez Urząd Miejski w Bychawie orz przedsięwzięcia zgłoszone przez mieszkańców podczas internetowej ankietyzacji – przedstawiciel firmy EuroCompass Sp. z o.o.
18:00 – 18:45 Warsztaty na temat proponowanych przez mieszkańców przedsięwzięć z zastosowaniem metody „World Cafe”
18:45 – 19:00 Podsumowanie spotkania i dyskusja
 


Załącznik nr 2
 
Scenariusz metody partycypacji społecznej „World Cafe”
 
Cel badania:
Celem spotkania jest identyfikacja przedsięwzięć, które zostaną zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023.
Ogólny opis metody:
Metoda „World Cafe˝ pozwala stosunkowo dużej grupie osób porozumiewać się i umożliwia wszystkim uczestnikom aktywny udział w dyskusji. Rozmowy odbywają się w grupach przy osobnych 3 stolikach w trzech 15-minutowych rundach. Przy każdym stoliku siedzi przydzielony do niego protokolant (opiekun stolika), który notuje pojawiające się pomysły. Przy każdym stoliku omawiany jest inny obszar strategiczny.
Przebieg „World Cafe”:
1. Spotkanie odbywa się w dużej sali, gdzie znajdują się 3 stoliki z liczbą krzeseł odpowiadającą ilości uczestników spotkania, w miejscu spotkania zapewniona jest miła atmosfera (dostępna kawa, herbata, ciasteczka),
2. Osoby przybyłe na spotkanie dzielą się na trzy grupy i siadają przy trzech stolikach, odpowiadających trzem obszarom strategicznym rozwoju Gminy Bychawa,
3. Opiekunowie stolików zajmują swoje miejsca wraz z planszami, na których będą notowane pomysły przedsięwzięć w poszczególnych obszarach strategicznych,
4. Jeden z opiekunów stolików wyjaśnia zasady metody i daje znak do rozpoczęcia dyskusji,
5. Uczestnicy spotkania dyskutują przez 15 minut i proponują  przedsięwzięcia w poszczególnych obszarach strategicznych, które są notowane przez opiekuna stolika,
6. Po upływie określonego czasu opiekunowie stolików zarządzają zmianę stolików przez uczestników, opiekun pozostaje na swoim miejscu. Praca wykonana przez pierwszą grupę stanowi bazę dla kolejnych grup, które rozwijają i uzupełniają wcześniejsze propozycje. Po każdej zmianie osób przy stoliku protokolant krótko referuje nowej grupie dotychczasowe pomysły.

 

Zakończenie badania

Przedstawienie wyników prac poszczególnych grup przez trzech opiekunów stolików, podsumowanie spotkania.