Zatwierdzona lista projektów budżetu obywatelskiego do realizacji w roku 2022

LISTA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY BYCHAWA WRAZ Z ILOŚCIĄ ODDANYCH GŁOSÓW (REALIZACJA W 2022 R.)

1. W wyniku procedury głosowania nad budżetem obywatelskim Gminy Bychawa w roku 2021 (z realizacją w 2022 r.) oddano następującą liczbę głosów na poszczególne projekty:

Numer projektuNazwa projektuOznaczenie OsiedlaLiczba oddanych głosów ważnych
  1Tor Mini PumptrackOsiedle Nr 1124
  2Remont drogi osiedlowej za blokiem nr 16 do nr 26 przy ul. Partyzantów w BychawieOsiedle Nr 167
  3Sportowa Bychawa–profesjonalna siłownia z zewnętrznymi atlasami treningowymi i regulacją obciążeniaOsiedle Nr 12
  4Remont nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej na osiedlu przy ul. Piłsudskiego wzdłuż budynku 65b z zamontowaniem 2 szt. spowalniaczy dla bezpieczeństwa ruchu drogowegoOsiedle Nr 2188
  5Przyjazny Park Miejski w Bychawie–funkcjonalne całodobowe sanitariaty oraz stop budowie ptasich gniazd  Osiedle Nr 212

2. Projekty skierowane do realizacji w roku 2022, które uzyskały w głosowaniu najwiekszą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację budżetu obywatelskiego dla danego osiedla:

Numer projektuNazwa projektuOznaczenie OsiedlaLokalizacjaSzacunkowy koszt realizacji
  1    Tor Mini Pumptrack  Osiedle Nr 1w głębi parku przy ul. 11 Listopada w Bychawie  100.000 zł
  4  Remont nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej na osiedlu przy ul. Piłsudskiego wzdłuż budynku 65b z zamontowaniem 2 szt. spowalniaczy dla bezpieczeństwa ruchu drogowego  Osiedle Nr 2droga wewnątrzosiedlo-wa , wzdłuż bloku 65b przy ul. M. J. Piłsudskiego w Bychawie  42.500 zł

Zatwierdzam: dn.11.10.2021 r.

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1681959