Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit”

Zarząd Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit” w Bychawie informuje, że ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE członków Klubu odbędzie się w dniu

29.04.2014 r. (wtorek) o godzinie 18.00 (drugi termin godz. 18.15) w Sali Konferencyjnej Urzędu

Gminy w Bychawie.

 

Porządek zebrania:

 1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2013 rok.
 4. Sprawozdanie Finansowe Skarbnika Klubu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 8. Wybór członków Komisji Wyborczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 10. Zgłaszanie kandydatów.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Przeprowadzenie wyborów władz i organów Klubu.
 13. Dyskusja, wolne wnioski.
 14. Podjęcie uchwały.
 15. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD BLKS Granit Bychawa