Zebranie w sprawie scaleń gruntów w Bychawce

5 marca 2012 (poniedziałek) o godzienie 14.00 w Szkole Podstawowej w Bychawce odbędzie się zebranie dotyczące scalenia gruntów wsi Bychawka Druga Kolonia, Wincentówk i Zdrapy.
Na zebraniu właściele gruntow zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz zostaną wybrani kandydaci do rady uczestników scalenia, jako społecznego organu doradczego w rozpoczynającym sie postępowaniu scaleniowym.
Prosi się o liczne przybycie na w/w zebranie.