Zima piękna, ale niebezpieczna

image_pdfimage_print

 

Trudniejsze warunki atmosferyczne, jakie czekają nas w najbliższych miesiącach mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku czy też samotnych

Dlatego też, wzorem lat ubiegłych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie apeluje do sołtysów poszczególnych wsi z terenu gminy Bychawa, radnych Rady Miejskiej w Bychawie, instytucji rządowych i pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców gminy o szczególne zainteresowanie się losem drugiego człowieka w okresie zimy 2012/2013.

W sytuacji zaobserwowania lub podejrzewania zagrożenia zdrowia lub życia osób bezdomnych, złych warunków życia, braku zaopatrzenia w opał na zimę, braku zainteresowania ze strony najbliższych osób losem starszych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo oraz nieprawidłowo wypełniających swoje funkcje opiekuńcze rodziców i opiekunów prawnych w stosunku do dzieci należy powiadomić tutejszy Ośrodek pod nr telefonu 81 5660127, 81 56669113, 81 5661265 (fax).

Pracownicy socjalni na każde zgłoszenie dokonają rozeznania sytuacji w trybie natychmiastowym, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie. Zasadność udzielania wsparcia ze środków pomocy społecznej musi jasno wynikać i mieć odzwierciedlenie w warunkach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

2012-12-07 zima

Informacje

987 – bezpłatna infolinia funkcjonująca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach, której osoby bezdomne, uzyskają informacje na temat placówek udzielających pomocy w formie schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej.

www.lublin.uw.gov.pl/wps adres zawierający aktualną bazę danych o działających w tym zakresie placówkach znajdujący się na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej LUW.