Zmiany w SPZOZ w Bychawie

image_pdfimage_print

Początek wakacji oraz lata kalendarzowego wniósł dwie istotne zmiany w życie SP ZOZ w Bychawie. Pierwszą z nich jest przeniesienie Ratownictwa Medycznego do wyremontowanego budynku tzw. „starego” szpitala przy ulicy 11 Listopada. Pomieszczenia, w których dotychczas stacjonowało Ratownictwo Medyczne zostaną oddane na potrzeby Przychodni Rejonowej.
Drugą ważną zmianą jest zakończenie działalności Oddziału dla Przewlekle Chorych z dniem 30 czerwca br.
Zmiana ta jest podyktowana wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z którymi wszystkie oddziały dla przewlekle chorych powinny zostać zamknięte do końca 2009 r. Po tym czasie bowiem NFZ nie będzie finansował świadczeń zdrowotnych udzielanych w tych oddziałach.
Łóżka Oddziału dla Przewlekle Chorych w Bychawie wraz z całym zapleczem medycznym i technicznym zostały włączone w działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W wyniku tego liczy on w chwili obecnej 42 łóżka. Zadaniem  Zakładu  Opiekuńczo- Leczniczego jest objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacyjnych prowadzonych pod nadzorem lekarza. Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczna opłata to 70% miesięcznego dochodu (emerytury, renty, zasiłku stałego, renty socjalnej) osoby przebywającej w Zakładzie (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej).