Znowelizowany przepis o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadza szereg ułatwień dla obywateli

image_pdfimage_print

Dnia 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
Znowelizowany przepis o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie znosi obowiązku meldunkowego, jednakże wprowadza szereg ułatwień dla obywateli między innymi:

  • zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy,
  • wprowadzono możliwości „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu,
  • wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni,
  • odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,
  • wydłużono okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy,
  • zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.