Bychawskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

11 listopada Polacy uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Oddali hołd tym, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli swoje życie.

Msza święta w intencji Ojczyzny

Do ogólnopolskiego świętowania włączyli się także mieszkańcy naszej gminy, którzy wzięli udział w gminnych uroczystościach. Rozpoczął je przemarsz z terenu Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego do kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela. Maszerującym główną ulicą Bychawy towarzyszyła widowiskowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki”. Tegoroczną część artystyczną przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, pod kierownictwem Janusza Sagana, Andrzeja Pietrzaka i Roberta Skoczylasa. Ukazała ona drogę od utracenia do odzyskania niepodległości, przeplecioną misterną nicią niepodległościowych pieśni i utworów poetyckich. Inscenizacja podkreślała też wagę pamięci niesionej przez pokolenia, która trwa i trwać będzie. W trakcie mszy świętej w intencji Ojczyzny swe kazanie do licznie zgromadzonych wiernych skierował ksiądz proboszcz Andrzej Kuś. Rozpoczął je przypomnieniem, że jeszcze nie tak dawno 11 Listopada był zwykłym dniem pracy i nauki. Wtedy to Kościół był ostoją niepodległej Polski. Podkreślił, że Narodowe Święto Niepodległości w swej istocie jest dniem dziękczynienia Bogu. Dziękczynienia za to, że „Polska trwa równa wśród równych, wolna wśród wolnych”. Ksiądz proboszcz przywołał także największe stacje polskiej historii XX wieku oraz słowa Jana Pawła II: „nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej” wygłoszone w czasie mszy świętej odprawionej na placu Zwycięstwa w Warszawie podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Duszpasterz zwrócił uwagę na „ludzi, którzy Polsce służą, którzy Polsce wierzą. To święto tych wszystkich ludzi, twórczych sił polskiego narodu”. Na koniec ksiądz proboszcz zwrócił się do wiernych słowami biskupa Antoniego Szelągowskiego: „Ojczyzno miła, buduj się pracą pokoleń, święć chwałą rycerzy, rośnij miłością synów i żyj. Żyj wielka, żyj potężna po wszelkie czasy. Amen.”

Biało-czerwone kwiaty spowiły pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

Po mszy świętej, o której oprawę muzyczną tradycyjnie już zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz chór parafialny, bychawianie przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz zaśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej – Mazurka Dąbrowskiego – głos zabrał burmistrz Bychawy Janusz Urban. Swoje wystąpienie rozpoczął stwierdzeniem, że „Wolność i niepodległość, to dary, których żaden naród nie dostaje na wieki. To dary, które trzeba pielęgnować. Jeśli się ich nie pielęgnuje, to dostaje się tragiczną lekcję historii, jaka stała się udziałem naszych rodaków w 1795 roku. Bo oto wielka niegdyś Rzeczpospolita, która jeszcze dwa stulecia wcześniej była wielkim mocarstwem europejskim, znikała z mapy Europy i świata. Znikała rozdarta przez trzy zaborcze mocarstwa”. Nawiązał do studwudziestotrzyletniej historii niewoli, do Konstytucji 3 Maja, do powstań, do jakże ważnych nazwisk: Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego. Szczególnie podkreślił datę 11 listopada 1918 roku. Wtedy to Józef Piłsudski objął komendę nad Zjednoczonym Wojskiem Polski, które było pierwszym atrybutem odradzającej się Polski. Kontynuując, dotarł do czasu II wojny światowej. W trakcie tych dwudziestu jeden lat wolności wyrosło kolejne pokolenie, które stanęło do walki w 1939 roku. „Wyrosło kolejne pokolenie, które po zakończeniu wojny, mimo braku suwerenności o nią się upominało. (…) Dzięki niepodległości 1918 roku my ją na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ponownie odzyskaliśmy.” Burmistrz nawiązał także do barw naszej flagi narodowej – czerwieni i bieli. Czerwieni krwi przelanej za wolność Ojczyzny i bieli, która pozostała dla nas – „…pozostała rzetelna praca dla kraju, pozostało umiłowanie Ojczyzny i bliźnich, pozostał zdrowy kompromis, współpraca, razem tworzenie dobra i dobrobytu naszej Wielkiej Ojczyzny i naszej Małej Bychawskiej Ojczyzny, bo z takich Małych Ojczyzn nasza Polska się składa”. Na koniec zwrócił się do zebranych z apelem, by pochylili swoje głowy „…przed tymi Bohaterami, którzy ofiarą swojego życia, ofiarą swoich ran sprawili, że ta niepodległość jesienią 1918 roku stała się faktem”. Po wystąpieniu burmistrza Bychawy prowadzący uroczystość dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury Piotr Gęba poprosił przybyłe delegacje o złożenie wieńców u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiązanki ofiarowały delegacje: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych; Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Bychawie; Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie; Gminy Bychawa oraz Rady Miejskiej w Bychawie reprezentowanych przez burmistrza Bychawy Janusza Urbana, przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie Grzegorza Szaconia oraz zastępcę burmistrza Bychawy Magdalenę Kostrubę; Szkoły Podstawowej im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie; Szkoły Podstawowej w Bychawie; Cechu Rzemiosł Różnych w Bychawie; Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie; delegacja z Bychawy w imieniu posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego oraz Komitetu Terenowego PiS nr 1; Polskiego Stronnictwa Ludowego; Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie; Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bychawie; Komisariatu Policji w Bychawie; Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego; Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Bychawskiego Centrum Kultury. Kończąc gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, burmistrz Bychawy Janusz Urban podziękował wszystkim osobom, które zechciały tego dnia wspólnie oddać hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę oraz tym, którzy włączyli się w organizację tej pięknej uroczystości. Nie zabrakło także zaproszenia na tradycyjne spotkanie w kawiarni artystycznej „Złota Lira”.

Niepodległościowe widowisko w Bychawskim Centrum Kultury

Wszyscy ci, którzy cenią sobie doznania artystyczne, mieli tego dnia także możliwość spędzenia wieczoru, podziwiając poetycko-muzyczne widowisko w wykonaniu chóru Bychawskiego Centrum Kultury, Męskiego Zespołu Wokalnego, któremu tym razem towarzyszył piękny głos Antoniny Mączki, Klubu Seniora oraz słuchaczy Bychawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nastrojowe występy wokalne płynnie, wręcz doskonale połączone z patriotyczną poezją i treścią historyczną sprawiły, że na wielu twarzach pojawiła się głęboka zaduma, a w niektórych oczach zabłysła też łza wzruszenia. Część artystyczną przygotowali Teresa Tracz i Marcin Mączka. Spotkanie poprowadziły Ewa Rębecka i Teresa Tracz. Organizatorem wydarzenia było Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w ramach projektu „Aktywny i patriotyczny Senior – DLA NIEPODLEGŁEJ” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018.