Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Znak OSSO.526.15.2021. Data utworzenia 2021-06-09. Obowiązujący 2021-06-09 – 2021-06-17

Opis

OSSO. 526.15.2021. Bychawa, dnia 9.06.2021 r.                    

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY
o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności

Czytaj więcej...

40 GODZIN SZKOLENIA DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

CYFROWE
LUBELSKIE
40 GODZIN SZKOLENIA DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
GRUPA 18-34

 • SOCIALMEDIA
 • KOMUNIKATORY INTERNETOWE
 • ROZRYWKA
 • KULTUR LEGALNA
 • HOBBY W INTERNECIE GRUPA 3 5 – 4 3
 • DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 • DARMOWE SERWISY DO OGLĄDANIA FILMÓW
 • FUNDUSZ SOŁECKI
 • BUDŻET
Czytaj więcej...

Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” II EDYCJA

II EDYCJA

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cel konkursu:

 • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. i
Czytaj więcej...

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” II EDYCJA

II EDYCJA KONKURSU

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cele konkursu:

 • rozwijanie spostrzegawczości u dzieci;
 • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do
Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy

Data ogłoszenia: 2021-06-08. Termin składania ofert: 2021-07-20 12:00

Treść

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.

Czytaj więcej...