Burmistrz Bychawy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy i rozbudowy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Partyzantów

Drukuj artykuł

Szanowni Państwo – właściciele działek położonych przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Partyzantów od numeru 56 strona parzysta.

Burmistrz Bychawy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 107204L – ul. Marii Dąbrowskiej w Bychawie przeprowadzane od dnia 16 do dnia

Czytaj więcej...

Złożono przez stowarzyszenie ofertę pt. „Spotkanie integracyjne, przekazanie tradycji młodemu pokoleniu, organizacja dnia babci i dziadka”

Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 9 stycznia 2023 r. Stowarzyszenie Razem dla Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100

Czytaj więcej...

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

Drukuj artykuł

Dla kogo:

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Drukuj artykuł

Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym

Czytaj więcej...

15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla dzieci szkół podstawowych. Jakie zadania mamy dla Was tym razem?

Drukuj artykuł

Świat Recyklingu –  zagraj  z nami w grę, w której każdy materiał, każda drobinka jest cenna i ma konkretną wartość.

Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. W naturze nie ma odpadów! Każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest

Czytaj więcej...

Gmina Bychawa podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Bychawa – Romanów. 6 kilometrów za 6,8 miliona złotych

Drukuj artykuł

link do mapy poglądowej: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1iWoJj8eLNUi3fmzdvXtpMCSLhG8vhhw&usp=sharing

Gmina Bychawa podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302

Czytaj więcej...

Aktualne harmonogramy odbioru śmieci w 2023 roku

Drukuj artykuł

AKTUALIZACJA 2022-12-29

Harmonogramy odbioru odpadów w 2023 roku

do pobrania w formacie PDF:

Od 1 lutego 2022 r. obowiązują poniższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 23 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane
Czytaj więcej...