Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bychawie

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2014)

Powstanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bychawie sięga początku XX wieku. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii bychawskiej, wielkiego entuzjasty handlu spółdzielczego i społecznika ks. A. Kwiatkowskiego powstało wiosną 1906 r. w Bychawie Spółdzielcze Stowarzyszenie

Czytaj więcej...

Klub Seniora w Bychawie

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

Historia Klubu Seniora sięga 1973 roku. Wówczas przy miejscowym Miejskim Domu Kultury, którego dyrektorem był Władysław Gromek powstała grupa złożona z seniorów, rencistów i ludzi starszych jeszcze pracujących pragnących spotkać się i spędzić wspólnie

Czytaj więcej...

Jerzy Podstawka

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

Emerytowany lekarz. Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i organizacji ochrony zdrowia. Swoją niemal 40-letnią pracę zawodową związał z Bychawą. Pracował w SP ZOZ w Bychawie w latach 1970-2008 na stanowiskach: starszy asystent Oddziału Noworodkowo-Dziecięcego,

Czytaj więcej...

Józef Rachwał

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

Zasłużony miłośnik i pasjonat sportu, trener, kierownik drużyny, sekretarz i skarbnik Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit” Bychawa.

Józef Rachwał to wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, w sekcji zaopatrzenia. Jego życiową

Czytaj więcej...

Władysław Gromek

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

W Bychawie w latach 1974-1990 dyrektor Bychawskiego Domu Kultury, później do 1996 roku kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w Bychawie. Jako dyrektor domu kultury zorganizował pierwszy na Lubelszczyźnie Dyskusyjny Klub Filmowy, który prowadził osobiście przez

Czytaj więcej...

Maria Dębowczyk

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

Przez lata nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Obecnie na emeryturze. Z zainteresowania regionalistka, dokumentuje i popularyzuje przeszłość Bychawy i okolic. Od 27 lat aktywnie działa w zarządzie

Czytaj więcej...

Mariusz Nawłatyna

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy

Mariusz Nawłatyna – W latach 1996-2010 dyrektor Bychawskiego Domu Kultury, od 2001 r. Bychawskiego Centrum Kultury. Podjął działania mające na celu budowę od podstaw działalności samorządowej instytucji kultury, poszukiwał pomysłu na jej funkcjonowanie. Wyszedł naprzeciw

Czytaj więcej...

Ryszard Sprawka

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2012)

Ryszard Sprawka – Związany Urzędem Miejskim w Bychawie od 1975 roku. W latach 1990-1998 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bychawa. Zrealizował w tym okresie wiele ważnych dla gminy Bychawa inwestycji – dotyczą one

Czytaj więcej...

Henryk Dudziak

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2012)

Henryk Dudziak – Związany z oświatą od początku swojej pracy zawodowej. Od 1991 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, obecnie ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Od momentu objęcia tego stanowiska, szkoła zaczęła się dynamicznie

Czytaj więcej...

Paweł Pikula

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2012)

Starosta Lubelski od 2001 r. do dnia dzisiejszego. Radny Powiatu Lubelskiego przez cztery kolejne kadencje. Od początku swojej pracy zawodowej związany ze środowiskiem bychawskim. Już jako zastępca Burmistrza Miasta Bychawy szczególną wagę przywiązywał do

Czytaj więcej...

Helene Bocher

Wnioskodawca: Artur Płaza, Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej (2012)

Helene Bocher, przewodnicząca Comite de Jumelage de La Chapelle sur Erdre avec Bychawa. Aktywnie wspiera działalność społeczną oraz rozwój oświaty, kultury i nauki mieszkańców miast partnerskich. Patronuje wymianom mieszkańców i młodzieży szkolnej

Czytaj więcej...