Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2014)

Powstała 8 stycznia 1928 r. z inicjatywy ks. Józefa Barszczewskiego, który został jej pierwszym prezesem. Początkowo zakład mieścił się w budynku należącym do Gminnej Spółdzielni w Bychawie. Około 1936 roku wykupiono plac, na którym obecnie

Czytaj więcej...

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bychawie

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2014)

Powstanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bychawie sięga początku XX wieku. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii bychawskiej, wielkiego entuzjasty handlu spółdzielczego i społecznika ks. A. Kwiatkowskiego powstało wiosną 1906 r. w Bychawie Spółdzielcze Stowarzyszenie

Czytaj więcej...

Klub Seniora w Bychawie

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

Historia Klubu Seniora sięga 1973 roku. Wówczas przy miejscowym Miejskim Domu Kultury, którego dyrektorem był Władysław Gromek powstała grupa złożona z seniorów, rencistów i ludzi starszych jeszcze pracujących pragnących spotkać się i spędzić wspólnie

Czytaj więcej...

Jerzy Podstawka

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

Emerytowany lekarz. Specjalista w zakresie pediatrii, neonatologii i organizacji ochrony zdrowia. Swoją niemal 40-letnią pracę zawodową związał z Bychawą. Pracował w SP ZOZ w Bychawie w latach 1970-2008 na stanowiskach: starszy asystent Oddziału Noworodkowo-Dziecięcego,

Czytaj więcej...

Józef Rachwał

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

Zasłużony miłośnik i pasjonat sportu, trener, kierownik drużyny, sekretarz i skarbnik Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit” Bychawa.

Józef Rachwał to wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, w sekcji zaopatrzenia. Jego życiową

Czytaj więcej...

Władysław Gromek

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

W Bychawie w latach 1974-1990 dyrektor Bychawskiego Domu Kultury, później do 1996 roku kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w Bychawie. Jako dyrektor domu kultury zorganizował pierwszy na Lubelszczyźnie Dyskusyjny Klub Filmowy, który prowadził osobiście przez

Czytaj więcej...