Nowy rok, nowe wyzwania. Radni uchwalili budżet na 2023 rok. Stawiamy w nim na rozwój inwestycji, edukacji i wsparcie dla seniorów. Liczymy na dalszy szybki rozwój naszego małego centrum świata

Mapa poglądowa planowanej przebudowy szosy

Najważniejsze inwestycje2023 roku:

  • „Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich” w miejscowościach Bychawka Druga-Kolonia (droga nr 107236L oraz 107237L), Osowa (droga nr 107236L), Leśniczówka (droga nr 107208L), Osowa-Kolonia (droga nr 107233L), Olszowiec-Kolonia
Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy i rozbudowy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Partyzantów

Szanowni Państwo – właściciele działek położonych przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Partyzantów od numeru 56 strona parzysta.

Burmistrz Bychawy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 107204L – ul. Marii Dąbrowskiej w Bychawie przeprowadzane od dnia 16 do dnia

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Gminy Bychawa korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków

Wysoki komfort użytkowania, niższe rachunki za wywóz nieczystości to tylko niektóre z zalet korzystania z „przydomówek”. Od listopada mieszkańcy Gminy Bychawa eksploatują urządzenia wybudowane dzięki realizacji projektu „Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bychawa”. Dofinansowanie w wysokości

Czytaj więcej...

Gmina Bychawa podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Bychawa – Romanów. 6 kilometrów za 6,8 miliona złotych

link do mapy poglądowej: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1iWoJj8eLNUi3fmzdvXtpMCSLhG8vhhw&usp=sharing

Gmina Bychawa podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302

Czytaj więcej...