Przebudowa drogi gminnej nr 107214L w miejscowości Józwów

image_pdfimage_print

– informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego


– rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


-nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 107214L w miejscowości Józwów


– wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

 – wartość dofinansowania: 309 520,88 zł

 – całkowita wartość zadania: 515 868,14 zł


– data podpisania umowy o dofinansowanie zadania:

– 8 listopad 2023 r.


-krótki opis zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 107214L w miejscowości Józwów na odcinku 530 mb począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2295L. Charakterystyka drogi: klasa drogi D, przekrój 1×1 z mijankami, szerokość pasa ruchu 3,5 m, pobocze gruntowe ulepszone kruszywem szer. 0,75 m obustronne, jezdnia asfaltowa.

Planowane roboty budowlane:  wzmocnienie podbudowy kamieniem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie warstw asfaltowych, wyrównanie istniejących zjazdów kruszywem, wykonanie elementów organizacji ruchu.